Chikungunya voor het eerst gediagnosticeerd in Nederland

Klinische praktijk
R.J. Hassing
M.W. Heijstek
Y. van Beek
G.J.J. van Doornum
D. Overbosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:101-3
Abstract

Samenvatting

Een 52-jarige man werd op het Diagnostisch Centrum voor de Tropen van het Havenziekenhuis te Rotterdam gezien vanwege gewrichtsklachten, koorts en huiduitslag, die ontstaan waren tijdens een verblijf op Mauritius. Bij deze combinatie van klachten wordt al snel aan een infectie met Dengue virus gedacht, maar tegenwoordig dient men ook chikungunya te overwegen. Dit geldt met name als de patiënt een land in of rondom de Indische Oceaan heeft bezocht. La Réunion en Mauritius, waarop respectievelijk in februari 2005 en april 2005 een epidemie is uitgebroken, zijn risicogebieden. Chikungunya is een virusinfectie. Het oorzakelijke virus is een Alphavirus, dat wordt overgedragen door muskieten. De klachten betreffen artralgieën, myalgieën, maculopapuleus exantheem, koorts en hoofdpijn. In tegenstelling tot bij dengue komt bij chikungunya geen hemorragische diathese voor. De behandeling vindt plaats op geleide van de symptomen, aangezien er geen gerichte therapie bestaat. Preventie richt zich op het afweren van insectenbeten. De ziekte verloopt niet dodelijk en geneest spontaan. Voor zover ons bekend, is dit de eerste maal dat de diagnose ‘chikungunya’ in Nederland wordt gesteld gedurende deze epidemie. De ziekte is inmiddels ook in Italië aangetroffen, waar ze via inheemse muggen wordt overgedragen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:101-3

Auteursinformatie

Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten, afd. Interne Geneeskunde, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam.

Hr.R.J.Hassing, arts in opleiding tot internist; mw.M.W.Heijstek, coassistent; mw.Y.van Beek en hr.dr.D.Overbosch, internisten.

Erasmus MC, afd. Virologie, Rotterdam.

Hr.dr.G.J.J.van Doornum, arts-microbioloog.

Contact hr.dr.D.Overbosch (overbosch@travelclinic.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties