Informed consent bij verwijdering van lichaamsmateriaal

Van wie is mijn geamputeerde been?

Opinie
Bart Jansen
Rogier I.C. Baart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2301
Abstract

Wanneer houdt het eigendomsrecht op lichaamsmateriaal op, en welke juridische consequenties heeft dat voor de behandelend arts? Die vragen spelen na amputatie of extirpatie van een lichaamsdeel. In dit artikel gaan wij in op de juridische status van het geamputeerde of geëxtirpeerde lichaamsdeel en gaan wij nader in op de consequenties daarvan voor de arts.

Wat gebeurt er met verwijderd lichaamsmateriaal?

In de medische praktijk wordt na een amputatie of extirpatie pathologisch onderzoek verricht op het verwijderde lichaamsmateriaal, dat vervolgens meestal als specifiek ziekenhuisafval wordt weggegooid of wordt gebruikt voor medisch onderzoek. Bij medisch onderzoek wordt altijd de voorafgaande toestemming van de patiënt verkregen. Als het verwijderde lichaamsmateriaal wordt weggegooid, is vragen om voorafgaande toestemming van de patiënt echter minder gebruikelijk. Wel volgen artsen een protocol waarbij ziekenhuisafval inclusief verwijderd lichaamsmateriaal als specifiek afval in speciale containers wordt afgevoerd naar ZAVIN in Dordrecht (ZAVIN staat voor ‘Ziekenhuis Afval Verwerkings Installatie…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, faculteit Rechtsgeleerdheid, Leiden.

Mr. B. Jansen, jurist, rechtsfilosoof en promovendus (tevens: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen en Universiteit van Amsterdam, faculteit Rechtsgeleerdheid); R.I.C. Baart, LLB, masterstudent.

Contact mr. B. Jansen (b.jansen@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bart Jansen ICMJE-formulier
Rogier I.C. Baart ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties