Nader gebruik van lichaamsmateriaal: op weg naar een evenwichtige regeling

Perspectief
E.T.M. Olsthoorn-Heim
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1193-7

Inleiding

In Groot-Brittannië wordt sinds ruim een jaar een DNA-bank opgebouwd met behulp van het bloed van de hielprik van tienduizend pasgeborenen. Doel is een bestand beschikbaar te hebben voor het ontdekken van genen die aandoeningen veroorzaken en vervolgens te onderzoeken hoe vaak die genen vóórkomen. Eén van de eerste onderzoeken is dat naar een gen dat ernstige hartdefecten veroorzaakt. Het bloed wordt met toestemming van de ouders in de bank opgeslagen, de identificerende gegevens van de baby's worden apart bewaard. Iedere handeling met het DNA vereist de goedkeuring van een ethische commissie en het breken van de code om terug te koppelen naar een kind is alleen toegestaan als dat in het directe gezondheidsbelang is van dat kind.

Dit voorbeeld illustreert twee dingen: het grote nut dat lichaamsmateriaal kan hebben voor kennisvermeerdering in de geneeskunde en de zorgvuldigheid waarmee zo'n project behoort te zijn omgeven. Het gebruik van bloed…

Auteursinformatie

Secretariaat van de Gezondheidsraad. Postbus 90517. 2509 LM Den Haag.

Mw.mr.E.T.M.Olsthoorn-Heim, gezondheidsjurist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties