Het gebruik van afgenomen lichaamsmateriaal in epidemiologisch onderzoek

Perspectief
J.K.M. Gevers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:173-5

Inleiding

Als bestaande seraverzamelingen, afkomstig van bijvoorbeeld rekruten, zwangeren of groepen ziekenhuispatiënten, worden gebruikt voor epidemiologisch onderzoek naar de verspreiding van het HIV-virus buiten de bekende risicogroepen, is daarvoor dan toestemming van de betrokkenen vereist? Zo ja, geldt dit ook als de sera vóóraf zodanig van persoonsgegevens ontdaan worden, dat herleiding van onderzoeksuitslagen naar individuele personen niet meer mogelijk is?

Dergelijke vragen staan sinds kort in binnen- en buitenland in de belangstelling. Over het antwoord wordt verschillend gedacht. Doel van deze beschouwing is een aantal juridische overwegingen naar voren te brengen die naar mijn mening in dit verband van belang zijn. De vragen of het bedoelde serologische onderzoek werkelijk nodig is om een inzicht te krijgen in de verspreiding van HIV, en of de te verwachten bevindingen in de huidige situatie veel consequenties zullen hebben voor het te voeren beleid – een onderwerp waar óók verschil van mening over bestaat…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mr.dr.J.K.M.Gevers.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties