Van kliniek naar laboratorium

De penningencollectie van het NTvG
Historisch perspectief
27-11-2018
Berend G.N. Mul en Timo C. Bolt

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Medische Geschiedenis, Rotterdam. B.G.N. Mul, BA en dr. T.C. Bolt, historici.

Contact: B. Mul (berendmul@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning : de auteurs kregen subsidie van het NTvG om voorbereidend historisch onderzoek te doen voor de online tentoonstelling over de penningencollectie van het NTvG. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Berend G.N. MulICMJE-formulier
Timo C. BoltICMJE-formulier