Van kliniek naar laboratorium

De penningencollectie van het NTvG
Historisch perspectief
27-11-2018
Berend G.N. Mul en Timo C. Bolt

Het NTvG presenteert op basis van onder meer onderstaand artikel een online tentoonstelling over de penningencollectie. Bron vormt daarbij de penningencollectie van de vereniging NTvG.  

bekijk expositie

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Medische Geschiedenis, Rotterdam. B.G.N. Mul, BA en dr. T.C. Bolt, historici.

Contact: B. Mul (berendmul@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning : de auteurs kregen subsidie van het NTvG om voorbereidend historisch onderzoek te doen voor de online tentoonstelling over de penningencollectie van het NTvG. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Berend G.N. MulICMJE-formulier
Timo C. BoltICMJE-formulier