Van gezonde individuen naar gezonde populaties

Opinie
Paul L. van de Vijver
David van Bodegom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5594
Abstract

Elders in dit tijdschrift worden de sterftecijfers van verschillende Caribische populaties vergeleken om een oorzaak te vinden voor de ongunstig ontwikkelde sterftecijfers op Curaçao en Aruba. Geoffrey Rose beschreef in 1985 al de waarde van dergelijke populatievergelijkingen om naast de hoog-risicopreventie ook populatiepreventie toe te passen. Meer dan 30 jaar later is zijn werk nog steeds relevant.

Er zijn twee soorten determinanten die ziekte verklaren: determinanten van individuele ziektegevallen en determinanten van populatie-incidentie.1 De bekendste vorm van onderzoek hiernaar is het onderzoek naar determinanten die individuele gevallen van ziekte verklaren.

Individuele gevallen

Onderzoek naar determinanten van ziekte bij individuen geschiedt onder andere door klassieke patiënt-controle- en cohortstudies. Op deze wijze werden in de Framingham-studie de klassieke oorzaken en risicofactoren van hart- en vaatziekten ontdekt, zoals hypertensie en een verhoogde cholesterolwaarde. Met dit type onderzoek worden vaak determinanten ontdekt die in het causale pad vrij direct een ziekte veroorzaken of een individu vatbaarder maken voor een ziekte, en die aangrijpingspunten vormen voor een behandeling. Preventie op het gebied van deze determinanten gebeurt vaak met een hoog-risicobenadering, bijvoorbeeld door individuen met een verhoogde cholesterolwaarde te behandelen met een statine.

Incidentie in een populatie

De andere kant van etiologisch onderzoek is het zoeken naar determinanten van populatie-incidentie; dat zijn…

Auteursinformatie

Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden: P.L. van de Vijver, MSc, arts-onderzoeker; prof. dr. D. van Bodegom, arts (beiden tevens: LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden). Contact: P.L. van de Vijver (vijver@leydenacademy.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul L. van de Vijver ICMJE-formulier
David van Bodegom ICMJE-formulier
Lessen uit de Cariben
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties