Een vergelijking met andere westerse landen en hun Caribische gebieden, 1980-2014

Volksgezondheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Begraafplaats
Dubbelpublicatie
Soraya P.A. Verstraeten
J.A.M. (Hans) van Oers
Johan P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5277
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan hoe het verloop van de sterftecijfers in Nederland, Aruba en Curaçao zich verhoudt tot dat in andere westerse landen en hun Caribische gebieden.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief onderzoek.

Methode

Er werden trendanalysen uitgevoerd van de sterfte- en doodsoorzaakgegevens uit de periode 1980-2014. Dit betrof analyse van voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers en uitsplitsing naar leeftijd en doodsoorzaak van de verschillen in levensverwachting tussen Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk enerzijds en de door deze westerse landen bestuurde Caribische gebieden anderzijds.

Resultaten

In de periode 1980-2014 was er op Aruba en Curaçao een daling van de mannelijke en een stagnatie van de vrouwelijke levensverwachting. De trends zijn daarmee gedivergeerd vergeleken met Nederland. De levensverwachting in Caribische gebieden met relatief weinig autonomie – de Franse en Britse eilanden – verliep daarentegen parallel aan die van hun westerse bestuurder. Op de Amerikaanse eilanden was dat alleen het geval voor vrouwen. Uitsplitsing van de sterfteverschillen naar doodsoorzaak laat zien dat sterfte aan hart- en vaatziekten en sterfte door uitwendige oorzaken een belangrijke bijdrage leveren aan de oversterfte in de Caribische gebieden, met de minst gunstige uitkomsten voor de Nederlandse eilanden.

Conclusie

De trend in de levensverwachting in de periode 1980-2014 was veel ongunstiger voor de Nederlandse eilanden, die een relatief hoge mate van autonomie hebben, dan voor de Caribische eilanden met een sterkere politieke band met hun westerse bestuurder. De onderliggende trends in doodsoorzaken zijn vergelijkbaar tussen de Caribische eilanden en weerspiegelen mogelijk regiospecifieke factoren. De omvang van de sterfteverschillen met de westerse landen verschilt echter sterk, met name voor hart- en vaatziekten, verkeersongevallen en geweld.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam: dr. S.P.A. Verstraeten, onderzoeker gezondheidszorg (tevens: Volksgezondheid Instituut Curaçao, Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, Willemstad, Curaçao); prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige. Tilburg University, Tranzo, Tilburg: prof.dr.ing. J.A.M. van Oers, epidemioloog (tevens: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag).

Contact S.P.A. Verstraeten (s.verstraeten@vic.cw)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Soraya P.A. Verstraeten ICMJE-formulier
J.A.M. (Hans) van Oers ICMJE-formulier
Johan P. Mackenbach ICMJE-formulier
Van gezonde individuen naar gezonde populaties
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties