Van gen naar ziekte; incontinentia pigmenti en het NEMO-gen

Klinische praktijk
A.P. Oranje
W.F.M. Arts
A. Wagner
A.H. van der Hout
H.J. Simonsz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1682-5
Abstract

Inleiding

de ziekte

Incontinentia pigmenti (IP; Mendelian Inheritance in Men (MIM), nummer 308310) is een zeldzame neurocutane aandoening, waarbij pasgeborenen binnen 2 weken huidafwijkingen krijgen. De naam IP duidt op het verlies van melanine uit de cellen in de basaalcellaag. De ernst van IP wordt vooral bepaald door de oogklachten en de neurologische afwijkingen.1 De meeste patiënten met IP hebben de ziekte in een lichte vorm.

Dermatologische afwijkingen

De huidafwijkingen doen zich voor in 3 of 4 stadia, die niet altijd worden doorlopen, en verlopen volgens de lijnen van Blaschko.1 2 De verschillende stadia kunnen elkaar ook overlappen. Het eerste neonatale stadium bestaat uit lineair of krulvormig gerangschikte vesikels, pustels en bullae op een erythemateuze bodem of minder vaak zonder erytheem (figuur 1). Het gelaat blijft gewoonlijk gespaard. Histopathologisch vindt men eosinofiele granulocyten in spongiotische vesikels en in het dermale infiltraat. In de epidermis vindt men…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Afd. Dermatologie en Venereologie: hr.dr.A.P.Oranje, (kinder)dermatoloog.

Afd. Kinderneurologie: hr.prof.dr.W.F.M.Arts, kinderneuroloog.

Afd. Klinische Genetica: mw.dr.A.Wagner, klinisch geneticus.

Afd. Oogheelkunde: hr.prof.dr.H.J.Simonsz, oogarts.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Klinische Genetica, DNA-diagnostiek, Groningen.

Mw.dr.A.H.van der Hout, klinisch moleculair-geneticus.

Contact hr.dr.A.P.Oranje (a.p.oranje@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties