Van gen naar ziekte; het hemolytisch-uremisch syndroom als gevolg van mutaties in de regulatie van de alternatieve route van het complementsysteem

Klinische praktijk
J.M. Geelen
I.S. Klasen
L.P.W.J. van den Heuvel
L.A.H. Monnens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:185-8
Abstract

Inleiding

de ziekte

De symptomen van het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) zijn duidelijk omschreven: hemolytische anemie, trombocytopenie en nierinsufficiëntie. Recent werd een nieuwe classificatie van HUS gesuggereerd.1 Deze bestaat uit twee categorieën: een eerste groep waarbij de pathogenese bekend is en een tweede categorie waarbij het ontstaansmechanisme nog onduidelijk is. In de eerste categorie is ‘Shiga-like’-producerende Escherichia coli (diarreegerelateerde HUS; D+HUS) de belangrijkste oorzaak. Genetische afwijkingen in de alternatieve route van het complementsysteem worden als nieuw pathogeen mechanisme genoemd. Dit maakt onderdeel uit van niet-diarreegerelateerde HUS; D–HUS. Deze groep wordt in dit artikel behandeld.

Patiënten met een genetische afwijking in het complementsysteem vormen een aanzienlijke groep (zie ‘De populatie’). Dit is tevens belangrijk omdat de gevolgen van deze afwijkingen verstrekkend kunnen zijn.

Over het klinische verloop bij patiënten met een factor H(HF1)-mutatie is een redelijke hoeveelheid informatie bekend.2 De meeste patiënten hebben een intact en een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Kindernefrologie: mw.J.M.Geelen, assistent-geneeskundige; hr.dr.L.P.W.J.van den Heuvel, biochemicus; hr.prof.dr.L.A.H.Monnens, kindernefroloog.

Afd. Bloedtransfusie en Transplantatie-immunologie: mw.dr.I.S.Klasen, klinisch immunoloog.

Contact hr.prof.dr.L.A.H.Monnens (l.monnens@cukz.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties