Het hemolytisch-uremisch syndroom op de kinderleeftijd

Klinische praktijk
A.E. Heuvelink
D.M.W.M. te Loo
L.A.H. Monnens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:620-5
Abstract

Samenvatting

- Het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) is in Europa de belangrijkste oorzaak van acute nierinsufficiëntie op de kinderleeftijd.

- Het aantal kinderen met ernstige ziekteverschijnselen bedraagt in Nederland ongeveer 20 per jaar.

- Na een prodromale periode van meestal bloederige diarree treedt een trias van symptomen op, namelijk hemolytische anemie, trombocytopenie en nierinsufficiëntie.

- Het ziektebeeld wordt veroorzaakt door een verocytotoxine-producerende Escherichia coli, welke het endotheel van de arteriolae en glomeruli in de nier beschadigt. De belangrijkste oorzaak van infectie bij de mens is consumptie van besmet voedsel.

- Na passage door het darmepitheel wordt het toxine op de oppervlakte van de granulocyt naar vooral nierweefsel getransporteerd en daar heeft het een toxisch effect. Het is onbekend waarom in hoofdzaak endotheel van deze organen wordt beschadigd.

- Voor de 10 van de geïnfecteerden bij wie zich HUS ontwikkelt, is de behandeling symptomatisch. Inzicht in de pathogenese heeft geleid tot nieuwe voorstellen van behandeling, die in de komende jaren worden onderzocht.

Auteursinformatie

Keuringsdienst van Waren Oost, afd. Signalering Veterinaire Producten, Zutphen.

Mw.dr.ir.A.E.Heuvelink, levensmiddelenmicrobioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

D.M.W.M.te Loo, arts-onderzoeker; prof.dr.L.A.H.Monnens, kindernefroloog.

Contact prof.dr.L.A.H.Monnens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties