Van gen naar ziekte; hereditaire multipele exostosen

Klinische praktijk
W. Wuyts
J.V.M.G. Bovée
P.C.W. Hogendoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:162-4
Abstract

Inleiding

de ziekte

Hereditaire multipele exostosen (Mendelian Inheritance in Man, nummer 133700) is een botaandoening die gekarakteriseerd wordt door de aanwezigheid van meerdere botuitwassen (exostosen; volgens de huidige WHO-nomenclatuur ‘osteochondromen’ genoemd), bedekt met een kraakbeenkap.1 Osteochondromen zijn de meest voorkomende goedaardige botafwijkingen (50 van de primaire benigne bottumoren).

Osteochondromen komen vooral voor in het juxta-epifysaire deel van de lange pijpbeenderen (figuur 1 en 2). Hun aantal, vorm en grootte variëren sterk van patiënt tot patiënt. Tevens vertonen patiënten met hereditaire multipele exostosen vaak skeletmisvormingen – waarschijnlijk het gevolg van de ontwikkeling van de vele osteochondromen – zoals een sterk gebogen radius en een verkorte ulna. Ook zijn deze patiënten relatief klein.

De grootste klacht van patiënten met hereditaire multipele exostosen is pijn veroorzaakt door de druk van de osteochondromen op naburige weefsels of organen en compressie van zenuwen of bloedvaten. Dit veroorzaakt een verminderde mobiliteit en kan…

Auteursinformatie

Universiteit Antwerpen, Centrum Medische Genetica, Antwerpen.

Dr.W.Wuyts, moleculair bioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Pathologie, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Mw.dr.J.V.M.G.Bovée, assistent-geneeskundige; prof.dr.P.C.W.Hogendoorn, patholoog.

Contact prof.dr.P.C.W.Hogendoorn

Ook interessant

Reacties