Valse vooruitgang.

Media
F. van Kolfschooten
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1215

F.van Kolfschooten, Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap. 205 bl., ig. Veen, Amsterdam 1993. ISBN 90-254-0146-5. Prijs: ingen. ƒ 29,90.

De ruime aandacht die dit boek kreeg in dagbladen en op de televisie is niet de belangrijkste reden de lezers van dit tijdschrift op deze uitgave te attenderen. Iedereen zal…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties