Dubbelpublikaties: een wonderbaarlijke vermenigvuldiging

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:592-3

Zie ook de artikelen op bl. 593 en 612.

Patiëntgebonden onderzoek wordt naar opzet, toestemming van de patiënten, medisch-ethische beoordeling, statistische bewerking en presentatie steeds meer aan formele regels onderworpen. Dat geldt ook voor publikatie van de resultaten van dat onderzoek en daarvoor zijn internationaal regels overeengekomen. ‘The International Committee of Medical Journal Editors’, naar hun eerste plaats van bijeenkomst de ‘Vancouver-groep’ genoemd, heeft daarvoor al in 1978 de uniforme eisen voor manuscripten aangeboden aan biomedische tijdschriften opgesteld en ze sindsdien steeds aangevuld en verbeterd.1 Ruim 600 tijdschriften volgen deze regels, waaronder dit Tijdschrift, dat de uitvoerige voorschriften in vertaling verschaft.2

De verkorte versie van deze voorwaarden voor inzending van kopij staan nagenoeg wekelijks aan de binnenzijde van de omslag van het Tijdschrift. Inhoudelijk is voorwaarde 1b het belangrijkst: bij inzending verklaart de auteur dat het manuscript niet tezelfdertijd aan een ander tijdschrift is aangeboden, elders is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties