Valangst

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1069

Scheffer et al. zijn via een literatuuronderzoek (28 studies) nagegaan hoe vaak thuiswonende bejaarden bang zijn om te vallen. Wegens gebrek aan een goede definitie en doordat gebruikgemaakt werd van verschillende meetinstrumenten, vonden zij zeer uiteenlopende frequenties voor valangst onder bejaarden, variërend van 3 tot 85. Een val in het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties