Vaccinaties op de kinderleeftijd anno 2004. I. Effectiviteit en acceptatie van het Rijksvaccinatieprogramma
Open

Stand van zaken
25-02-2004
H.C. Rümke en H.K.A. Visser
Aanvaard op 22-01-2004.
Gepubliceerd op 25-02-2004.
In print verschenen in week 8 2004.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:356-63