Vaccinatie tegen influenza, 1993/'94

G.H.A. Siemons
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2339-40

Vooruitlopend op het advies van de Gezondheidsraad dat binnenkort te verwachten is, deel ik u het volgende mee.

Met het oog op het influenzaseizoen 1993- 1994 wil ik u wijzen op een aantal groepen patiënten met ziektebeelden waarvan is vastgesteld dan wel op theoretische gronden wordt aangenomen dat zij een verhoogd risico ten aanzien van influenza inhouden. De volgende groepen patiënten komen in dit verband voor vaccinatie in aanmerking:

1. Patiënten voor wie jaarlijkse vaccinatie dringend wordt aanbevolen:

– Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, zoals asthma bronchiale, chronische bronchitis, emfyseem, antracosilicose, longfibrose, mucoviscoïdose alsmede ernstige…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties