Vaccinatie tegen influenza, 1991/'92

C.A. Postema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1654

Vooruitlopend op het advies van de Gezondheidsraad, dat te verwachten is in september a.s., deel ik u het volgende mee.

Met het oog op het influenzaseizoen 1991‘92 moge ik u herinneren aan een aantal groepen patiënten met ziektebeelden waarvan is vastgesteld dan wel op theoretische gronden wordt aangenomen dat zij een verhoogd risico ten aanzien van influenza houden. De volgende groepen patiënten komen in dit verband voor vaccinatie in aanmerking:

1. Patiënten voor wie jaarlijkse vaccinatie sterk wordt aanbevolen:

– Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, zoals asthma bronchiale, chronische bronchitis, emfyseem, antracosilicose, longfibrose, mucoviscidose, alsmede…

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties