Vaccinatie tegen hepatitis B mogelijk aangewezen bij geïnstitutionaliseerde oudere verstandelijk gehandicapten met geïsoleerde anti-HBc-positiviteit van het prevaccinatieserum

Onderzoek
P. Vrijmoeth
R.A. Heijtink
H. Schreuder
A.C.M. Kroes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1694-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of bij personen met een geïsoleerde anti-hepatitis-B-‘core’ (HBc)-positiviteit vaccinatie tegen hepatitis B achterwege kan blijven.

Opzet

Prospectief onderzoek met gebruikmaking van controlegroepen.

Plaats

's Heeren Loo-Lozenoord te Ermelo.

Methode

Oudere verstandelijk gehandicapten (n = 26; groep P) met geïsoleerde anti-HBc-positiviteit (hepatitis-B-‘surface’-antigeen (HBsAg)-negatief en anti-HBs < 10 IEl) werden gevaccineerd met hepatitis-B-vaccin (3 doses). In een gematchte controlepopulatie ontvingen 16 personen (groep C1) zonder hepatitis-B-uitslagen een eerste vaccinatie (3 doses), werden 8 personen (groep C2) met een immuunstatus passend bij een infectie in het verleden gevaccineerd (3 doses) en ontvingen 27 personen (groep C3) een booster (1 dosis) na een vaccinatie 7 jaar eerder. Op de tijdstippen 0, 1 en 7 maanden na de 1e vaccindosis werd een anti-HBs-bepaling verricht. Een anamnestische respons werd gedefinieerd als een 4-voudige titerstijging na 1 dosis vaccin of – bij afwezigheid van een anti-HBs-titer in het prevaccinatieserum – een respons ≥ 10 IEl na 1 dosis vaccin. Een primaire respons werd gedefinieerd als een anti-HBsrespons ≥ 10 IEl na toediening van 3 vaccins, zonder dat werd voldaan aan de criteria voor een anamnestische respons.

Resultaten

In de onderzoeksgroep (P) en in de controlegroep C2 reageerde respectievelijk 15 en 12,5 met een anamnestische respons; de meerderheid reageerde met een primaire respons of in het geheel niet. De personen die een primaire vaccinatie ontvingen (C1), reageerden in 62,5 van de gevallen met een primaire respons, terwijl de eenmalige boosterdosis bij de eerder gevaccineerden (C3) in 92,6 van de gevallen een anamnestische respons te zien gaf.

Conclusies

Anti-HBs-vorming verloopt bij oudere verstandelijk gehandicapten vertraagd en met een beperkte kans op ontwikkeling van een beschermende titer. De meeste personen met geïsoleerde anti-HBc-positiviteit vertonen een primaire respons. Aan hen mag daarom vaccinatie niet zonder meer onthouden worden, zeker als er een risico op hepatitis B is.

Auteursinformatie

P.Vrijmoeth, huisarts, Gramsbergerweg 57, 7772 CV Hardenberg.

Erasmus Universiteit, afd. Virologie, Rotterdam.

Dr.R.A.Heijtink, biochemicus.

Ziekenhuis St.-Jansdal, afd. Medische Microbiologie, Harderwijk.

Academisch Ziekenhuis, afd. Virologie, Leiden.

Dr.A.C.M.Kroes, arts-microbioloog

Contact Mw.H.Schreuder, arts-microbioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties