Vaatverwijders voor de behandeling van hypertensie

F.Th.M. Huysmans
Th.A. Thien
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:595-9

Inleiding

Bij de meeste patiënten met hypertensie is een verhoogde perifere weerstand de belangrijkste hemodynamische afwijking. Daarom ligt het voor de hand bij de behandeling van patiënten met hypertensie te streven naar een verlaging van deze weerstand. Hoewel ook behandeling met diuretica of zelfs met sommige bèta-blokkers uiteindelijk kan resulteren in een daling van de perifere weerstand, wordt de term vaatverwijder gereserveerd voor stoffen die primair de bloedvaten verwijden (tabel).

Werkingsmechanisme

Op basis van werkingsmechanisme kunnen verschillende soorten vaatverwijders worden onderscheiden (zie de tabel). Wij zullen ons hier beperken tot de zogenaamde direct aangrijpende vaatverwijders, waarvan wordt verondersteld…

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Nierziekten: dr.F.Th.M.Huysmans, internist.

Afd. Algemene Inwendige Geneeskunde: dr.Th.A.Thien, internist.

Contact dr.F.Th.M.Huysmans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties