Uitval van de N. hypoglossus na orotracheale intubatie

Klinische praktijk
Jouke Janssen
Maaike Swets
Merijn de Jong
Laurien T. Hassing
Babs J.H.G. van Gageldonk
Tim van der Zwan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4592
Abstract

Orotracheale intubatie is nodig om de luchtweg open te houden wanneer een patiënt onder algehele narcose geopereerd wordt. Het is bekend dat daarbij complicaties op kunnen treden, zoals schade aan het gebit, aspiratie, dislocatie van de beademingsbuis (‘tube’) en druknecrose van de trachea. In dit artikel beschrijven wij een patiënte met een zeldzame neurologische complicatie van orotracheale intubatie.

Samenvatting

Achtergrond

Orotracheale intubatie is nodig om de luchtweg open te houden wanneer een patiënt onder algehele narcose geopereerd wordt. Wij beschrijven een patiënte met een zeldzame complicatie van orotracheale intubatie.

Casus

Een 70-jarige vrouw onderging onder algehele narcose een herhaalde pulmonale-venenisolatie vanwege atriumfibrilleren. Omdat de procedure naar verwachting lang zou gaan duren en omdat de chirurg tijdens de operatie mogelijk transoesofageale echografie van het hart wilde verrichten, kozen wij ervoor om patiënte orotracheaal te intuberen. Na de operatie kreeg zij last van dyspneu, slikklachten en dysartrie. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een hoogstand van de rechter farynxhelft en een deviatie van de tong naar rechts. Dit bleek te berusten op uitval van de N. hypoglossus.

Conclusie

Uitval van de N. hypoglossus is een zeldzame complicatie van orotracheale intubatie. Er bestaat geen bewezen effectieve behandeling voor deze complicatie. De prognose is gunstig: 69% van de patiënten herstelt volledig in de eerste 6 maanden na de intubatie. Patiënten met deze complicatie moeten ondersteunende therapie krijgen, zoals begeleiding door een logopedist en aanpassingen in hun dieet, om aspiratie te voorkomen.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Anesthesiologie, Leiden: drs. J. Janssen, aios; drs. M. de Jong, aios. Haga Ziekenhuis, Den Haag: Afd. Anesthesiologie: M. Swets, BSc, coassistent; drs. T. van der Zwan, anesthesioloog. Afd. Neurologie: drs. L.T Hassing, aios. Afd. Cardiologie: drs. B.J.H.G. van Gageldonk, aios.

Contact J. Janssen (j.janssen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jouke Janssen ICMJE-formulier
Maaike Swets ICMJE-formulier
Merijn de Jong ICMJE-formulier
Laurien T. Hassing ICMJE-formulier
Babs J.H.G. van Gageldonk ICMJE-formulier
Tim van der Zwan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties