Uitblijvende meconiumlozing door malrotatie en colonatresie

Een huilende baby.
Gijsbert D. Musters
Stephanie Klein Ikkink
Femke Hensen
Erik A.B. Buijs
Celeste R.C. Laarman
Joep P.M. Derikx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6973
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Wanneer de eerste ontlasting van een pasgeborene niet binnen 48 uur plaatsvindt, is er mogelijk sprake van een onderliggende anatomische afwijking. Wij beschrijven een zeldzame oorzaak van een uitblijvende meconiumlozing.

Casus

Bij een thuisbevalling werd een meisje geboren na een zwangerschap van 40 weken en 2 dagen. Het kind had een goede start. Omdat de eerste ontlasting uitbleef en de buikomvang toenam, werd beeldvormend onderzoek verricht. Daarbij werd een afwijkend verloop van het colon gezien met een abrupte stop. Vervolgens werd de neonaat geopereerd, waarbij een malrotatie van de darm en een colonatresie werd gezien. Bij de operatie werd een colonanastomose en een ontlastend ileostoma aangelegd. Het postoperatieve beloop was ongecompliceerd.

Conclusie

Het uitblijven van de meconiumlozing heeft een zeer uitgebreide differentiaaldiagnose, waarbij een atresie van de darm tot een van de mogelijkheden behoort. Een snelle en gestructureerde behandeling is essentieel om een eventuele darmperforatie (‘blow-out’) te voorkomen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Kinderchirurgie: dr. G.D. Musters, aios; dr. J.P.M. Derikx, kinderchirurg. Afd. Neonatologie: drs. S. Klein Ikkink, aios; drs. C.R.C. Laarman, neonatoloog. Afd. Radiologie: dr. E.A.B. Buijs, kinderradioloog. Zaans Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Zaandam: drs. F. Hensen, anios.

Contact G.D. Musters (g.d.musters@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gijsbert D. Musters ICMJE-formulier
Stephanie Klein Ikkink ICMJE-formulier
Femke Hensen ICMJE-formulier
Erik A.B. Buijs ICMJE-formulier
Celeste R.C. Laarman ICMJE-formulier
Joep P.M. Derikx ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties