Uit de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: een hygiënistische parel, het handboek van Ali Cohen (1872)

Perspectief
R.B.M. Rigter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:195-8

Wie het Handboek der openbare gezondheidsregeling en der geneeskundige politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland ter hand neemt (figuur 1), heeft enige informatie nodig over de auteur van dit lijvige werk, dr.L.Ali Cohen, en over de periode waarin het boek is geschreven, 1865-1872. In deze jaren ijverden de hygiënisten, een groep van artsen met een bijzondere belangstelling voor de openbare gezondheidszorg, voor een nieuwe opzet van het volksgezondheidsbeleid.1 Zij waren van mening dat de (lokale) autoriteiten het voortouw moesten nemen in de strijd tegen de gevaren die de gezondheid van de burgers bedreigden. De vóór 1865 gevoerde politiek van staatsonthouding op het terrein van de volksgezondheid moest worden beëindigd. De hygiënisten voelden zich gesterkt door de totstandkoming van 4 gezondheidswetten in 1865, waarin de nieuwe fase in het beleid voorzichtig was aangekondigd. De visie van de hygiënisten dat de overheid een actief…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.R.B.M.Rigter, historicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties