Honderd jaar Gezondheidsraad. I. Inleiding

Perspectief
G.H.M. ten Velden
J.A. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1887-90
Abstract

Samenvatting

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk, wettelijk adviescollege van de regering. De gevraagde en ongevraagde adviezen betreffen het hele terrein van de curatieve en preventieve gezondheidszorg, voeding en voedselvoorziening, en arbeids- en milieuhygiëne en komen tot stand op basis van wetenschappelijke inzichten. De raad bestaat sinds 1 augustus 1902. De huidige vorm is vastgesteld in de Gezondheidswet van 1956 en opnieuw in 1997. Om zijn taak uit te voeren, installeert de raad per onderwerp een multidisciplinaire commissie van deskundigen die op persoonlijke titel worden benoemd; er zijn steeds circa 30 commissies tegelijk aan het werk. Gedurende de 100 jaar van zijn bestaan heeft de raad meer dan 2000 adviesrapporten gepubliceerd.

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.

Dr.G.H.M.ten Velden, arts; prof.dr.J.A.Knottnerus, arts-epidemioloog.

Contact dr.G.H.M.ten Velden (ghm.ten.velden@gr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties