Uit de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: de geneeskundige staatsregeling of medische politie volgens Johann Peter Frank (1745-1821)

Perspectief
R.B.M. Rigter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1299-302

Inleiding

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was het volksgezondheidsbeleid in handen van de stedelijke autoriteiten. De landelijke bestuurders bekommerden zich alleen om zaken als buitenlands beleid en defensie. Op plaatselijk niveau werden verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van de bevolking te beschermen. De meeste verordeningen werden geboren uit de nood der omstandigheden; een algemene visie op het te voeren volksgezondheidsbeleid ontbrak.

De Bataafse revolutionairen, die als gevolg van de Franse Revolutie van 1789 het politieke krachtenveld in Nederland rond 1800 domineerden, schaften de gewestelijke soevereiniteit af en vormden de Bataafse Republiek (1795-1806), waarin een grote rol was weggelegd voor het centrale gezag. Ook op het terrein van de volksgezondheid moest ‘Den Haag’ het heft in handen nemen. De Bataafse revolutionairen lieten zich inspireren door het werk van de Oostenrijkse medicus Johann Peter Frank (1745-1821), die in zijn System einer vollständigen medicinischen Polizey zijn ideeën over de inrichting…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.R.B.M.Rigter, historicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties