Twintig jaar oesophaguschirurgie in Rotterdam

Klinische praktijk
H.W. Tilanus
H. Obertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1449-52

Herman van Houten heeft als hoogleraar in de Algemene Heelkunde in Rotterdam een belangrijke bijdrage geleverd aan de behandeling van patiënten met een slokdarmcarcinoom Sinds 1967 worden patiënten die zijn verwezen wegens een carcinoom van de oesophagus of de gastro-oesofageale overgang besproken in de Rotterdamse Slokdarm Werkgroep. Deze werkgroep werd in dat jaar mede op initiatief van Van Houten opgericht en is een samenwerkingsverband van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam ‘Dijkzigt’ met de Dr Daniel den Hoed Kliniek. In de eerste 10 jaar (1968-1977) werd een behandelingsplan opgesteld voor ongeveer 500 patiënten. In het tweede decennium (1978-1987) werden ongeveer 1000 patiënten geregistreerd. Van deze patiënten werd ongeveer 60 na pre-operatieve analyse operabel geoordeeld en bij 40 werd inderdaad een resectie uitgevoerd (tabel). Vanaf 1981 werden jaarlijks ongeveer 100 patiënten naar de werkgroep verwezen. De operaties werden alle verricht in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt. De radiotherapeutische behandeling werd uitgevoerd in de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Algemene Heelkunde, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.H.W.Tilanus en prof.dr.H.Obertop (thans Academisch Ziekenhuis, Utrecht), chirurgen.

Contact dr.H.W.Tilanus

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties