Twintig jaar landelijke screening op fenylketonurie in Nederland

Onderzoek
P.H. Verkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2302-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de Nederlandse screening op fenylketonurie (PKU).

Opzet

Descriptief.

Plaats

Landelijk.

Methoden

Gegevens over de screening in de periode 1 september 1974-31 december 1993 werden verkregen van de betrokken laboratoria en entadministraties en van kinderartsen naar wie kinderen met afwijkende uitslagen werden verwezen.

Resultaten

Bij 3.481.738 kinderen, 99,4 van alle levendgeborenen, werd een hielprik verricht. De sensitiviteit van het screeningsprogramma was 98, de specificiteit 99,99 en de voorspellende waarde van een positieve uitslag 50. De prevalentie van PKU varieerde sterk per provincie, namelijk van 1:33.600 in Zuid-Holland tot 1:8250 in Limburg (geheel Nederland 1:18.000). Het percentage patiënten dat was behandeld vóór de leeftijd van 22 dagen bedroeg in de periode 1974-1988 84 en in de periode 1989-1993 95 (p = 0,04). Bij de geboorte wogen patiënten met PKU 141 g (95-betrouwbaarheidsinterval: 66-216) minder in vergelijking met de algemene populatie. Verder trad in de eerste drie levensjaren nog een lichte groeivertraging op. Het percentage patiënten dat speciaal onderwijs volgde, was tweemaal zo hoog als het percentage in de algemene populatie (p < 0,001).

Conclusie

De screeningsprocedure op PKU functioneert goed. Ondanks tijdige behandeling is de ontwikkeling van vroeg behandelde PKU-patiënten toch wat minder goed in vergelijking met de algemene populatie.

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, afd. Collectieve Preventie, Postbus 2215, 2301 CE Leiden.

P.H.Verkerk, arts-epidemioloog.

Verantwoording

Namens de Landelijke Begeleidingscommissie PKU, waarvan de samenstelling wordt genoemd aan het eind van dit artikel.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties