Twijfel aan effect valpolikliniek voor ouderen

Opinie
Evelien Pijpers
Wubbo J. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2584
Abstract

In 2008 werden in Nederland 34.091 ouderen in het ziekenhuis opgenomen met verwondingen die ze opliepen bij een val. In 1981 waren dat er nog maar 14.398. Dat betekent een jaarlijkse toename van 778 opnames die te wijten zijn aan vallen. Vooral het aantal patiënten van 80 jaar en ouder steeg: van 6535 in 1981 tot 20.253 in 2008.1 Deze toename van de zorgconsumptie door vallen heeft geleid tot een stijging van valpreventieprogramma’s voor ouderen en tot de komst van zogenaamde valpoliklinieken. Tot dusver ontbreekt echter overtuigend bewijs voor de effectiviteit van dergelijke voorzieningen.

De strategie van de valpoliklinieken is gebaseerd op het analyseren en aanpakken van meerdere risicofactoren voor vallen tegelijk. Sommige multifactoriële evaluaties van het valrisico en van preventieve strategieën bij ouderen hebben interventies opgeleverd die bewezen effectief zijn.2 Deze interventies richten zich met name op het trainen van kracht en balans en het aanpassen van…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Drs. E. Pijpers, internist oudergeneeskunde, klinisch geriater; dr. W.J. Mulder internist ouderengeneeskunde.

Contact drs E. Pijpers (wj.mulder@mumc.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 19 augustus 2010
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties