Twee mannen met actieve luesinfectie en HIV-1-infectie

Klinische praktijk
D. de Hoop
J.N. Katchaki
H.J. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:731-3
Abstract

Samenvatting

Wij berichten over twee samenwonende mannen met een positieve luesserologie bij wie bij serologisch onderzoek tevens besmetting met humaan immunodeficiëntievirus werd aangetoond. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat een reactivering van een vroegere (behandelde) luetische infectie optrad na besmetting met HIV.

Bepleit wordt dergelijke patiënten te behandelen volgens het schema van de behandeling van neurolues.

Auteursinformatie

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei te Ede, Bennekom.

D. de Hoop, dermatoloog.

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, afd. Immunologie, Ziekenhuis Rijnstate (lokatie GZ) te Arnhem.

J.N.Katchaki, arts-microbioloogimmunoloog.

H.J.de Jong, huisarts te Veenendaal.

Contact D.de Hoop, Veldhuizerweg 3, 6712 DD Ede

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties