Neurolues anno 1988: een serologische diagnose?

Klinische praktijk
C.J.M. Frijns
E.N.H. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2225-7

Dames en Heren,

In de tweede helft van 1987 zagen wij 5 patiënten met een gevarieerd neurologisch beeld wat betreft aard en ernst van de klinische verschijnselen. Bij allen werd dezelfde diagnose gesteld. De volgende ziektegeschiedenissen illustreren dat de bij deze patiënten geconstateerde klassieke neurologische aandoening ook voor een middelgroot ziekenhuis in een provinciestad niet tot het verleden behoort.

Patiënt A, een 53-jarige man, bezocht begin 1985 voor het eerst onze polikliniek in verband met een stijf gevoel en tintelingen in beide voeten. Bij neurologisch onderzoek werd alleen beiderzijds een lage kniepees- en een afwezige achillespeesreflex gevonden. Het elektromyografisch onderzoek toonde een marginale geleidingstijd van de N. peroneus communis. Het somato-sensorische ‘evoked potential’(SSEP)-onderzoek was aanvankelijk normaal, maar 8 maanden later liet hetzelfde onderzoek een vertraagde centrale latentietijd en een slecht gevormde respons zien.

Het routinematig bloedonderzoek leverde geen afwijkende waarden op en de gehalten van vitamine B1 en B…

Auteursinformatie

Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Enschede en Omstreken, Ziekenhuis Ziekenzorg, afd. Neurologie, Haaksbergerstraat 55, 7513 ER Enschede.

Mw.C.J.M.Frijns, assistent-geneeskundige; E.N.H.Jansen, neuroloog.

Contact mw.C.J.M.Frijns

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties