Twee beslissingen van het Medisch Tuchtcollege in eersten aanleg te Amsterdam, d.d. 29 november 1934. Reclame voor een verbruiksartikel

Perspectief
Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:260-1