Beslissing van het Medisch Tuchtcollege in eersten aanleg te Amsterdam, d.d. 8 Augustus 1934

Perspectief
Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:5101-2