Beslissing van het Medisch Tuchtcollege in eersten aanleg te Amsterdam, d.d. 29 november 1934. Weigering om aan een collega inlichtingen te verschaffen

Perspectief
Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:495-6