Tumormerkstoffen; een overzicht

Klinische praktijk
F.T. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2016-21

Zoeken naar nieuwe tumormerkstoffen en kritische beoordeling van de toepassing van bekende tumormerkstoffen hebben in het kankeronderzoek in het afgelopen decennium een belangrijke rol gespeeld. In dit overzicht zal besproken worden wat er van de hooggespannen verwachtingen uitkwam, waarin die verwachtingen werden teleurgesteld en wat in de nabije toekomst mag worden verwacht.

Begripsbepaling

De ideale tumormerkstof wordt uitsluitend door tumorweefsel geproduceerd en niet door normaal of reactief veranderd weefsel. De stof is eenvoudig en betrouwbaar te bepalen in lichaamsvloeistoffen en de concentratie ervan in een lichaamsvloeistof is gecorreleerd met de omvang van de tumormassa. Naar een dergelijke merkstof wordt reeds lang gezocht. Dit speurwerk heeft behalve veel teleurstelling – ideale tumormerkstoffen zijn nog steeds niet voorhanden – een enorme hoeveelheid gegevens opgeleverd over de pathobiologie van kanker en over de praktische bruikbaarheid van een groot aantal door tumorcellen geproduceerde stoffen voor de diagnostiek en het vervolgonderzoek van kwaadaardige gezwelgroei. Een…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Geneeskunde, vakgroep Pathologie, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Prof.dr.F.T.Bosman, patholoog-anatoom.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties