Tuchtrechtelijke jurisprudentie over huisartsen, 1982-1992

Perspectief
J.H. Hubben
P. Jongerius
M.E.F. Heineman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1506-9

In de medische tuchtrechtspraak is slechts in beperkte mate inzicht te verkrijgen, omdat de medische tuchtcolleges betrekkelijk weinig uitspraken publiceren. Dat geldt ook voor beslissingen over huisartsen. In het algemeen wordt minder dan 10 van de beslissingen gepubliceerd; voor huisartsen ligt dat percentage wat hoger, maar bedraagt toch ook niet meer dan 15. Dit betekent dat het overgrote deel van de uitspraken slechts de betrokken partijen bereikt en verder alleen de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg, die krachtens de Medische Tuchtwet van alle beslissingen een afschrift ontvangt.

De eerste auteur heeft van de hoofdinspecteur toestemming gekregen om onderzoek te doen in zijn archief om zo een vollediger beeld te kunnen vormen van het functioneren van deze vorm van tuchtrechtspraak. Omdat dit archief duizenden beslissingen omvat, diende het onderzoek te worden opgesplitst in deelonderzoeken. Die deelonderzoeken zijn de afgelopen jaren verricht naar beslissingen over psychiaters, anesthesiologen en gynaecologen.1-3 Onlangs is het…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, sectie Gezondheidsrecht, Nijmegen.

Prof.mr.J.H.Hubben. gezondheidsjurist-advocaat; mw.mr.M.E.F.Heineman, gezondheidsjurist.

P.Jongerius, huisarts te Oosterbeek.

Contact prof.mr.J.H.Hubben, Postbus 9220, 6800 KA Arnhem

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties