LMWH’s, DOAC’s of geen van beide?

Tromboseprofylaxe bij niet-cardiale chirurgie

Een paar pillenstrips en een injectiespuit.
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6822

Waarom dit onderzoek?

Een operatie is een belangrijke risicofactor voor het optreden van een veneuze trombo-embolie. Behandeling met anticoagulantia verlaagt het risico op een veneuze trombo-embolie, maar verhoogt het risico op een bloeding. Het is onduidelijk of laagmoleculairgewicht heparinen (LMWH’s) of directe orale anticoagulantia (DOAC’s) de voorkeur hebben als tromboseprofylaxe…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Tromboseprofylaxe anno 2022: tijd voor pillen?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties