Tromboseprofylaxe anno 2022: tijd voor pillen?

Een paar pillenstrips en een injectiespuit.
Kristien Winckers
Hugo ten Cate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6882
Abstract

Patiënten die een niet-cardiale operatie ondergaan en een indicatie hebben voor tromboseprofylaxe krijgen vaak een laagmoleculairgewicht heparine voorgeschreven. Toch zijn directe orale anticoagulantia ook geregistreerd voor profylactisch gebruik na een orthopedische ingreep. Maatwerk lijkt het enige antwoord op de vraag welk middel het effectiefst is en de minste bijwerkingen heeft.

Directe orale anticoagulantia – de zogenoemde DOAC’s – zijn eerste keus bij de behandeling en secundaire preventie van veneuze trombose en bij de preventie van trombo-embolieën bij atriumfibrilleren. Bij alle grote ingrepen waarbij tromboseprofylaxe gewenst is, zijn DOAC’s vooralsnog niet geïndiceerd, terwijl de meeste DOAC’s, zoals apixaban, dabigatran en rivaroxaban, in Nederland wel geregistreerd zijn voor de preventie van veneuze trombose bij patiënten die een totale heup- of knieprothese hebben gekregen. Nederlandse richtlijnen geven bij deze orthopedische operaties echter de voorkeur aan laagmoleculairgewicht heparine (LMWH).1

Anti-coagulantia bij niet-cardiale chirurgie

Marcucci en collega’s onderzochten de plaats van DOAC’s bij niet-cardiale operaties aan de hand van een systematische review en netwerkmeta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken. Hierin werd het effect van LMWH vergeleken met dat van DOAC’s, placebo of geen behandeling bij patiënten die een grote, niet-cardiale ingreep moesten ondergaan.2 In de analyse werden 68 RCT’s geïncludeerd met in totaal 45.445 patiënten…

Auteursinformatie

Maastricht UMC+, afd. Interne geneeskunde, Maastricht: dr. K. Winckers, internist-vasculair geneeskundige; prof.dr. H. ten Cate, internist-vasculair geneeskundige.

Contact H. ten Cate (h.ten.cate@mumc.nl)h.ten.cate@mumc.nl (h.ten.cate@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Kristien Winckers ICMJE-formulier
Hugo ten Cate ICMJE-formulier
Tromboseprofylaxe bij niet-cardiale chirurgie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties