Sociaal-demografische verschillen onder jongeren in Amsterdam

Trends van suïcidale gedachten en suïcidepogingen*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
C.L. (Leonie) van Vuuren
Marcel F. van der Wal
Pim Cuijpers
Mai J.M. Chinapaw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5861
Abstract

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Crisis (2020;1-9) met als titel ‘Sociodemographic differences in time trends of suicidal thoughts and suicide attempts among adolescents living in Amsterdam, the Netherlands’. Afgedrukt met toestemming.

Samenvatting

Doel

Suïcidale gedachten en suïcidepogingen onder jongeren vormen een groot probleem voor de volksgezondheid. Informatie over trends binnen subgroepen op basis van sociaal-demografische kenmerken helpt om preventie en zorg gericht in te zetten. In deze studie onderzochten we de trends onder Amsterdamse jongeren in suïcidale gedachten en suïcidepogingen gedurende een periode van 5 jaar en keken we naar de mogelijke verschillen in deze trends tussen sociaal-demografische subgroepen.

Opzet

Trendstudie

Methode

Logistische regressieanalyses werden uitgevoerd aan de hand de gegevens van Amsterdamse jongeren van 13-14 jaar gedurende de schooljaren 2010-2011 tot en met 2014-2015. In totaal werden 26.273 schoolgaande Amsterdamse jongeren geïncludeerd.

Resultaten

De prevalentie van suïcidale gedachten onder Amsterdamse jongeren daalde van 17,6% naar 13,2% en van suïcidepogingen van 2,9% naar 1,9% tussen de schooljaren 2010-2011 en 2014-2015. We vonden statistisch significante verschillen in deze trends tussen subgroepen op basis van etnische afkomst en opleidingsniveau.

Onder jongeren van Nederlandse afkomst bleef de prevalentie van suïcidale gedachten en suïcidepogingen vrijwel stabiel, terwijl onder jongeren van niet-Nederlandse komaf dalende trends werden gevonden. De prevalentie van suïcidale gedachten onder vwo-leerlingen bleef als enige vrijwel stabiel en voor suïcidepogingen vonden we alleen een dalende trend onder leerlingen van het vmbo-basis of -kader.

De resultaten van dit onderzoek kunnen zijn beïnvloed doordat vertrouwelijke en zelf-gerapporteerde gegevens zijn gebruikt.

Conclusie

Onze studie laat dalende trends zien, maar de waargenomen percentages van suïcidale gedachten en suïcidepogingen onder jongeren zijn nog steeds hoog. Daarnaast is er niet voor alle subgroepen sprake van een dalende trend. Het blijft daarom belangrijk om suïcidaal gedrag vroegtijdig te signaleren en in te zetten op preventie, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de risicogroepen veranderen in de loop van tijd.

Auteursinformatie

GGD Amsterdam, afd. Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie, Amsterdam: ir. C.L. van Vuuren, MSc, epidemioloog; dr. M.F. van der Wal, epidemioloog. Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Klinische, Neuro en Ontwikkelingspsychologie, Amsterdam: prof.dr. P. Cuijpers, psycholoog. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Public and Occupational Health, Amsterdam: prof.dr. M.J.M. Chinapaw, bewegingswetenschapper en epidemioloog.

Contact C.L. van Vuuren (lvvuuren@ggd.amsterdam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
C.L. (Leonie) van Vuuren ICMJE-formulier
Marcel F. van der Wal ICMJE-formulier
Pim Cuijpers ICMJE-formulier
Mai J.M. Chinapaw ICMJE-formulier
Suïcidaal gedrag onder jongeren
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties