Trends en variaties in mammasparende operaties in Zuidoost- en Oost-Nederland in de periode 1990-2002

Onderzoek
S. Siesling
L.V. van de Poll-Franse
J.J. Jobsen
O.J. Repelaer van Driel
A.C. Voogd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1941-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Het in kaart brengen van trends en variaties in mammasparende operaties bij patiënten met een tumor B 2 cm (pT1) of > 2 en B 5 cm (pT2), die behandeld waren in algemene ziekenhuizen in Zuidoost- en Oost-Nederland.

Opzet

Descriptief.

Methode

Gegevens van de regionale kankerregistraties van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente (IKST) zijn gebruikt om trends en variaties in de toepassing van mammasparende operaties te bestuderen bij 12.985 pT1-tumoren en 8.893 pT2-tumoren in de periode 1990-2002.

Resultaten

Het gemiddelde percentage patiënten dat in de periode 1990-2002 een mammasparende operatie onderging, was 54 in de IKZ-regio en 43 in de IKST-regio. Bij patiënten < 50 jaar met een pT1-tumor werd in de IKZ-regio een daling gezien van het percentage mammasparende ingrepen van 73 naar 64 en in de IKST-regio van 72 naar 51. Bij pT2-tumoren werd een daling gezien van 47 naar 37 in de IKZ-regio en van 34 naar 31 in de IKST-regio. Bij patiënten van 50-69 jaar met een pT1-tumor steeg het percentage mammasparende ingrepen in de IKZ-regio van 67 naar 74 en in de IKST-regio van 54 naar 61. Bij de pT2-tumoren steeg het van 40 naar 44 en van 25 naar 37. Bij patiënten C 70 jaar met een pT1-tumor steeg het percentage in de IKZ-regio van 37 naar 59 en in de IKST-regio van 42 naar 50. Bij pT2-tumoren steeg het van 20 naar 31 in de IKZ-regio en bleef het 17 in de IKST-regio. De variatie in mammasparende operaties per ziekenhuis in de periode 1999-2002 was groot. Het percentage mammasparende behandelingen bij patiënten met pT1-tumoren varieerde tussen de 47 en 86 in de ziekenhuizen in de IKZ-regio en tussen 54 en 71 in de IKST-regio. Bij patiënten met een pT2-tumor varieerde het percentage mammasparende operaties tussen 16 en 64 in de IKZ-regio en tussen 25 en 43 in de IKST-regio.

Conclusie

Meer dan 20 jaar nadat de mammasparende operatie in Nederland was geïntroduceerd, bestonden er nog verschillen in de toepassing van deze behandeling tussen regio’s en, vooral in de IKZ-regio, ook tussen ziekenhuizen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1941-6

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente, Lasondersingel 133, 7514 BP Enschede.

Mw.dr.S.Siesling, epidemioloog.

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven.

Mw.dr.L.V.van de Poll-Franse, epidemioloog.

Medisch Spectrum Twente, afd. Radiotherapie, Enschede.

Hr.J.J.Jobsen, radiotherapeut.

Máxima Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Eindhoven.

Hr.dr.O.J.Repelaer van Driel, chirurg.

Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Epidemiologie, Maastricht.

Hr.dr.A.C.Voogd, epidemioloog.

Contact mw.dr.S.Siesling (s.siesling@ikst.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties