Trends in behandeling borstkanker bij ouderen op een mammapolikliniek: minder vaak operatieve behandeling

Onderzoek
Marije E. Hamaker
W. Hermien Schreurs
Henk Jan van Slooten
Jeroen M. Uppelschoten
Carolien H. Smorenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A562
Abstract

Samenvatting

Doel

De behandeling van ouderen met resectabele borstkanker in het Medisch Centrum Alkmaar onderzoeken vóór en na het invoeren van het multidisciplinair overleg (MDO) van het mammateam in februari 2006.

Opzet

Retrospectief.

Methoden

Bij patiënten van 70 jaar en ouder met een nieuw gediagnosticeerde resectabele borstkanker in ziektestadium I en II werd de behandeling nagegaan voor de periode 2002-2007.

Resultaten

In totaal werd 84% van de 232 bestudeerde patiënten geopereerd. Aanvullende behandeling met radiotherapie, hormonale therapie en chemotherapie werd aan respectievelijk 88, 91 en 5 patiënten gegeven. Er was een significante afname van het percentage patiënten dat primair operatief werd behandeld, hetgeen vooral kwam doordat minder 80-plussers werden geopereerd. Het aantal patiënten dat conform de richtlijn radiotherapie kreeg nam toe, en voor hormonale therapie bleef dat aantal min of meer gelijk. De verslaglegging van beslissingen om van de behandelrichtlijnen af te wijken verbeterde in de bestudeerde jaren.

Conclusie

In de periode 2002-2007 bleken de behandelaren van het mammateam beter op de hoogte van de richtlijnen en werden beslissingen om af te wijken beter gemotiveerd. Bij ouderen werden richtlijnen voor aanvullende radiotherapie beter gevolgd, maar er was een opmerkelijke afname van primaire operatieve behandeling, vooral bij patiënten van 80 jaar en ouder. Comorbiditeit en de wens van de patiënt speelden hierbij een belangrijke rol.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar

Afd. Interne Geneeskunde: drs. M.E. Hamaker, arts in opleiding tot klinisch geriater; dr. C.H. Smorenburg, internist-oncoloog.

Afd. Chirurgie: dr. W.H. Schreurs, chirurg.

Afd. Pathologie: dr. H.J. van Slooten, patholoog.

Afd. Radiotherapie: J.M. Uppelschoten, radiotherapeut-oncoloog.

Contact drs. M.E. Hamaker (marije.hamaker@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties