Trekkingen in het gelaat
Open

Klinische les
27-06-2014
Adriaan R.E. Potgieser, J. Marc C. van Dijk, Jan Willem J. Elting en Marina A.J. de Koning-Tijssen

Dames en Heren,

Trekkingen in het gelaat hebben een zeer gevarieerde origine. Naast de doorgaans goed herkenbare tics zijn er ook blefarospasmen en hemifaciale spasmen, aandoeningen die minder bekend en daardoor moeilijker te diagnosticeren zijn. Vanwege het sociaal invaliderende karakter en de goede behandelingsmogelijkheden is tijdige herkenning van belang.

Patiënt A, een man van 50 jaar, wordt door de huisarts verwezen naar de afdeling Neurologie vanwege onwillekeurige bewegingen van de tong, die het spreken en eten bemoeilijken. Een neuroloog die hij op de kinderleeftijd bezocht, heeft de diagnose ‘Gilles de la Tourrette’ gesteld, maar patiënt is hier nooit voor behandeld door de neuroloog. Door de jaren heen klaagde hij over verschillende tics die kwamen en gingen. De tongbewegingen die hij nu heeft zijn kortdurend te onderdrukken, maar nemen daarna toe. Patiënt ervaart de klacht als zeer invaliderend en leidend tot sociaal isolement. Bij neurologisch onderzoek zijn er continue, stereotiepe tonische bewegingen van de periorale musculatuur ...