Behandeling van hemifacialisspasmen met botuline

Onderzoek
M.A. Struys
P.P. Devriese
B.W. Ongerboer de Visser
J.D. Speelman
P.T.V.M. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:889-92
Abstract

Samenvatting

Op het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam werd in een oriënterend onderzoek het resultaat van behandeling van hemifacialisspasme (HFS) met botuline type A geëvalueerd. Hiertoe werden 26 patiënten met HFS bestudeerd, die voor behandeling met botuline in aanmerking wensten te komen. De groep bestond uit vijf mannen en 21 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Het merendeel van de patiënten was door specialisten elders verwezen voor deze behandeling.

De behandeling met botuline vond poliklinisch plaats. Het werd toegediend in de orbicularis oculi met twee injecties in het bovenste ooglid en twee injecties in het onderste ooglid. De benodigde dosis varieerde van 6 tot 16 LD50. Het tijdstip voor herhaling van de behandeling werd door de behoefte van de patiënt bepaald.

Alle patiënten op één na namen een duidelijke verbetering waar. Het effect trad na enkele dagen op en hield ongeveer 3 maanden aan. Bij onderzoek 1 à 2 weken na de behandeling waren bij alle patiënten de synkinesen verminderd of verdwenen. Algemene complicaties deden zich niet voor en de lokale complicaties waren van tijdelijke aard of te verwaarlozen.

Onze conclusie is dat bij de behandeling van HFS-patiënten met botuline goede resultaten worden verkregen en dat dit middel bij de behandeling van HFS als alternatief dient te worden overwogen voor andere medicamenteuze therapieën en voor microvasculaire decompressie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Neurologie: mw.M.A.Struys, assistent-geneeskundige; prof.dr.B.W.Ongerboer de Visser, klinisch neurofysioloog; dr.J.D.Speelman, neuroloog.

Afd. Facialisonderzoek: dr.P.P.Devriese, KNO-arts.

Erasmus Universiteit, afd. Oogheelkunde, Rotterdam.

Prof.dr.P.T.V.M.de Jong, oogarts.

Contact mw.M.A.Struys

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties