Transplantatie met een nier van een 'marginale' donor geeft goede resultaten

Onderzoek
L.B. Hilbrands
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1095

Circa 7 jaar geleden werd voor het eerst overtuigend aangetoond dat de overlevingskansen op langere termijn beter zijn na niertransplantatie dan bij continueren van dialyse.1 Door het enorme tekort aan donornieren zijn de criteria voor acceptatie als nierdonor de laatste jaren verruimd. De term ‘expanded criteria donor’ (ECD) wordt…

Ook interessant

Reacties