Niertransplantaties in de nacht

Onderzoek
M. Matthijs Fockens
Victor P. Alberts
Frederike J. Bemelman
Mirza M. Idu
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7779
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij niertransplantaties verhoogt een lange koude-ischemietijd (KIT) de kans op ‘delayed graft function’, rejectie en transplantaatfalen. Om de KIT te verkorten, worden niertransplantaties uitgevoerd zodra de donornier beschikbaar komt, dus regelmatig ’s nachts. Bij algemene nachtelijke operaties is het risico op chirurgische complicaties vermoedelijk hoger dan overdag. Wij onderzochten welke gevolgen nachtelijke niertransplantaties hebben voor het optreden van chirurgische complicaties en voor het functioneren van het transplantaat.

Methode

Retrospectief onderzoek van 384 volwassen ontvangers van een postmortale niertransplantatie, uitgevoerd in de periode januari 2007-mei 2012. Wij definieerden ‘nachtelijke niertransplantatie’ als een operatie die startte tussen 23:00 en 06:00 uur. De primaire uitkomstmaat was het optreden van chirurgische complicaties; de secundaire uitkomstmaat was transplantaatfunctie.

Resultaten

Wij observeerden geen verschillen tussen de gevolgen van niertransplantaties overdag en ’s nachts waar het ging om chirurgische complicaties en transplantaatfunctie. Wel was de KIT bij nachtelijke niertransplantaties significant verlengd (p < 0,001).

Conclusie

Het ’s nachts uitvoeren van een niertransplantatie verhoogt het risico op chirurgische complicaties of transplantaatfalen niet en kan beschouwd worden als veilig. Gegeven de noodzaak om de KIT tot een minimum te beperken, is het niet gerechtvaardigd nachtelijke niertransplantaties uit te stellen tot de eerstvolgende dag.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: drs. M.M. Fockens, coassistent; dr. V.P. Alberts, AIOS chirurgie; dr. M.M. Idu, vaatchirurg.

Afd. Nierziekten: dr. F.J. Bemelman, nefroloog.

Contact dr. M.M. Idu

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
M. Matthijs Fockens ICMJE-formulier
Victor P. Alberts ICMJE-formulier
Frederike J. Bemelman ICMJE-formulier
Mirza M. Idu ICMJE-formulier
Lang leve de nierdonor

Ook interessant

Reacties