Lang leve de nierdonor

Perspectief
Johan W. de Fijter
Arend E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8180
Abstract

Samenvatting

Een niertransplantatie biedt geselecteerde patiënten met eindstadiumnierfalen uitzicht op een langer leven en een betere kwaliteit van leven. De beschikbaarheid van levende donoren is kritiek om te voorzien in de nog steeds toenemende behoefte en een eventuele preëmptieve transplantatie. Niertransplantatie met levende donoren is bovendien geassocieerd met betere uitkomstparameters in vergelijking met dialyse of postmortale donatie. De belangrijkste keerzijde van donatie bij leven zijn complicaties die bij de donor kunnen optreden zowel direct perioperatief als op de lange termijn. Twee recente studies bevestigen dat het risico op nierfalen voor geselecteerde nierdonoren extreem laag is. Er bestaat dan ook geen reden de huidige positieve attitude ten aanzien van donatie bij leven te herzien. Het vinden van een controlegroep met relevante genetische en niet-genetische risicofactoren blijft een uitdaging voor studies waarin de lange termijn effecten worden onderzocht.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Interne geneeskunde en Nefrologie, Leiden.

Prof.dr. J.W. de Fijter, internist-nefroloog en prof.dr. A.E. Meinders, internist.

Contact prof.dr. J.W. de Fijter (jwdefijter@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan W. de Fijter ICMJE-formulier
Arend E. Meinders ICMJE-formulier
Dag en nacht transplanteren

Ook interessant

Reacties