De adolescent met een inflammatoire darmziekte

Transitie van kinder- naar volwassenenzorg

Klinische praktijk
Gertrude van den Brink
C. Janneke van der Woude
Lissy de Ridder
Martha A.C. van Gaalen
Johanna C. Escher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D578
Abstract

Dames en Heren,

Rond zijn of haar 18e levensjaar maakt een adolescente patiënt de overstap van de kinder- naar de volwassenenzorg. Het proces dat de patiënt hierop voorbereidt heet transitie. In deze periode is er aandacht voor kennis over de ziekte, zelfmanagement en -redzaamheid, met als doel de patiënt zelfstandig en verantwoordelijk zorg te laten dragen voor zijn ziekte vanaf het moment dat de zorg daadwerkelijk wordt overgedragen aan de volwassenenzorg (transfer).

Bij adolescenten met een inflammatoire darmziekte (IBD) stimuleert een succesvolle transitie de therapietrouw en het nakomen van polikliniekafspraken, en verkleint het risico op chirurgische interventies en hospitalisaties.1,2 Hoewel bij ongeveer de helft van de adolescente patiënten met een chronische ziekte de overstap naar de volwassenenzorg zonder noemenswaardige problemen verloopt,3,4 gaan de transitie en transfer niet altijd goed.

In dit artikel beschrijven wij 2 adolescenten met IBD die werden overgedragen van de kinderarts-mdl aan de mdl-arts…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. G. van den Brink, arts-onderzoeker; dr. L. de Ridder en prof.dr. J.C. Escher, kinderartsen-mdl; M.A.C. van Gaalen, MSc, verpleegkundig specialist.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: prof.dr. C.J. van der Woude, mdl-arts.

Contact prof.dr. J.C. Escher (j.escher@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Gertrude van den Brink ICMJE-formulier
C. Janneke van der Woude ICMJE-formulier
Lissy de Ridder ICMJE-formulier
Martha A.C. van Gaalen ICMJE-formulier
Johanna C. Escher ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties