Transhiatale of transthoracale resectie van een oesofaguscarcinoom: afstemmen op tumorlocatie, positieve hoog-thoracale lymfklieren en preoperatieve fysieke toestand

Opinie
J.J.B. van Lanschot
H.W. Tilanus
H. Obertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2097-100
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2128.

Ruim de helft van de patiënten met een carcinoom van de oesofagus of de cardia is bij eerste klinische presentatie reeds incurabel, hetzij vanwege metastasering op afstand, hetzij vanwege doorgroei in omliggende organen. Voor deze patiënten is effectieve palliatie van de meestal op de voorgrond staande dysfagie mogelijk met niet-operatieve behandelingsmogelijkheden (stentimplantatie, inwendige radiotherapie). Operatieve resectie geniet in het algemeen de voorkeur wanneer deze in opzet curatief kan zijn. Van oudsher werd hierbij via een rechtszijdige thoracotomie de tumor gemobiliseerd met medeneming van een beperkt aantal regionale klieren, waarna via een laparotomie een buismaag werd gecreëerd teneinde de continuïteit van de tractus digestivus te herstellen. Deze ingreep van Ivor Lewis gaat gepaard met een aanzienlijke perioperatieve morbiditeit en zelfs sterfte.1 Bovendien krijgen de meeste patiënten ondanks strenge preoperatieve selectie een tumorrecidief (de 5-jaarsoverleving bedraagt 10-30).

Langs verschillende wegen tracht men deze…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Chirurgie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.J.J.B.van Lanschot en prof.dr.H.Obertop, chirurgen.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Prof.dr.H.W.Tilanus, chirurg.

(j.j.vanlanschot@amc.uva. nl).

Contact prof.dr.J.J.B.van Lanschot (j.j.vanlanschot@amc.uva)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties