Transfusiegeneeskunde

Klinische praktijk
B.A. van Dijk
B.M.A.M. Bär
V.A.J.M. Kunst
H. Olthuis
T. de Witte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1108-12

Zie ook de artikelen op bl. 1112, 1116 en 1135.

In de loop der jaren is bloedtransfusie zich gaan ontwikkelen tot een apart onderdeel van de geneeskunde: de transfusiegeneeskunde. Volgens de WHO luidt de definitie hiervan: ‘Het onderdeel van de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met het verwerven en toepassen van menselijk bloed.’ Naarmate hierop vaker een beroep gedaan wordt, is meer expertise nodig. Om tot een individueel transfusieadvies te komen moet een medisch specialist de mogelijkheid hebben om de problemen van een patiënt te bespreken met een collega die deskundig is aangaande bloedtransfusie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een aantal academische ziekenhuizen de bloedtransfusie geschiedt onder supervisie van een bloedtransfusielaboratorium. Hier verricht men niet alleen de routinematige bloedgroepserologie, maar heeft men ook de beschikking over bijzondere diagnostiek, speciale bloedprodukten en transfusie-expertise. In het verlengde hiervan valt meestal ook de transplantatieserologie (met weefseltypering) en de trombocyten- en…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Universitaire Transfusiedienst: dr.B.A.van Dijk; prof.dr.V.A.J.M. Kunst, internist-hematoloog.

Afd. Bloedziekten: prof.dr.T.de Witte, internist-hematoloog.

Stichting Rode Kruis Bloedbank Nijmegen: mw.B.M.A.M.Bär, internist-hematoloog; drs.H.Olthuis, apotheker.

Contact dr.B.A.van Dijk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties