Immunologische effecten van transfusie van erytrocyten en leukocyten

Klinische praktijk
A. Brand
D.J. van Rhenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:136-40
Abstract

Samenvatting

– Immunologische neveneffecten van bloedtransfusie zijn veel minder bekend dan infectieuze complicaties en toch treden ze veel frequenter op. In veel gevallen zijn de effecten bij de individuele patiënt klinisch niet of nauwelijks waarneembaar, soms echter ontstaan fataal verlopende transfusiereacties:

– Transfusie van erytrocyten kan leiden tot acute of tot uitgestelde hemolytische reactie.

– Transfusie van leukocyten kan leiden tot onderdrukking van de immunologische afweer van de ontvanger (met consequenties voor transplantaattolerantie, kankersurveillance en postoperatieve infecties), maar ook tot ‘graft versus host disease’.

Auteursinformatie

Rode Kruis Bloedbank Leidsenhage, Leiden.

Rode Kruis Bloedbank, Postbus 23.370, 3000 KJ Rotterdam.

Dr.D.J.van Rhenen, internist-hematoloog (tevens: Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Hematologie, Rotterdam).

Contact Mw.dr.A.Brand, internist-hematoloog

Verantwoording

Mede namens de leden van de werkgroep Bloedgroepenserologie van de Medische Advies Commissie van het College voor de Bloedtransfusie van het Nederlandse Rode Kruis, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel staat.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties