Preventie van HLA-allo-immunisatie ten gevolge van trombocytentransfusies

Klinische praktijk
M. van Marwijk Kooy
A. Brand
K. Sintnicolaas
H.C. van Prooijen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:758-61

Inleiding

Patiënten met acute leukemie of aplastische anemie worden regelmatig getransfundeerd met erytrocyten- en trombocytenconcentraten. Beide bloedprodukten bevatten leukocyten, die bij de ontvanger de vorming van leukocyten-antistoffen, met name HLA-antistoffen, kunnen induceren. Deze HLA-antistoffen veroorzaken ernstige problemen, omdat op de trombocytenmembraan HLA-antigenen voorkomen. Na transfusie van trombocytenconcentraat aan voor HLA-antigeen gesensibiliseerde ontvangers kan de levensduur van de donorplaatjes dusdanig worden bekort, dat er geen opbrengst van de transfusie wordt bereikt. Ondersteunende therapie is daarna alleen nog mogelijk met trombocytensuspensies, verkregen van HLA-compatibele donors.

Het is bekend dat bij patiënten die uitsluitend getransfundeerd worden met erytrocyten, HLA-allo-immunisatie kan worden voorkomen door de erytrocytenconcentraten te filtreren waardoor meer dan 99 van de leukocyten wordt verwijderd.1 HLA-allo-immunisatie treedt echter wel op wanneer naast gefiltreerde erytrocytenconcentraten ook trombocytenconcentraten van meer donors worden toegediend. Het ligt derhalve voor de hand ook de trombocytenconcentraten leukocyten-arm te maken.

In dit overzicht zullen de huidige ontwikkelingen betreffende…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Hematologie, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht.

M.van Marwijk Kooy, assistent-geneeskundige; dr.H.C.van Prooijen, internist.

Academisch Ziekenhuis, Bloedbank, Leiden.

Dr.A.Brand, internist.

Dr.Daniel den Hoed Kliniek, Bloedbank, Rotterdam.

K.Sintnicolaas.

Contact M.van Marwijk Kooy

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties