Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:470-8

Vergadering gehouden op 26 mei 1994 te Bunnik

A.W.M.M.Koopman-van Gemert (Nijmegen), Stimuleren autologe bloedtransfusie: plicht van arts en bloedbank

Operatieve ingrepen kunnen gepaard gaan met groot bloedverlies en kunnen een daling van het hemoglobinegehalte veroorzaken, waardoor het zuurstoftransport naar de weefsels in gevaar komt. In de meeste gevallen zal dan donorbloed getransfundeerd worden. Een alternatief hiervoor is een autologe bloedtransfusie: donor en ontvanger zijn dan dezelfde persoon. In Nederland wordt deze methode nog ondergewaardeerd. Er zijn verschillende autologe technieken mogelijk.

De voorbereide autologe donatie

Bij deze methode wordt bij de patiënt vlak voor een geplande operatie een aantal eenheden van…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie, pa Academisch Ziekenhuis, Universitaire Transfusiedienst, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Dr.B.A.van Dijk, voorzitter Wetenschappelijke Commissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties